Termeni și condiții

Scopul acestor termeni și condiții este de a defini și clarifica drepturile și obligațiile, pe de o parte a vânzătorului (furnizor), iar de pe cealaltă parte a cumpărătorului (clientului, consumatorului). Toate relațiile contractuale dintre vânzător și cumpărător sunt încheiate în conformitate cu legea Republicii Slovace. În cazul în care partea contractantă este un consumator, relațiile juridice care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții sunt reglementate de Legea nr. 40/1964 Coll.  Codul civil, astfel precum a fost modificat, prin Legea nr. 250/2007 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare, Legea nr. 108/2000 Coll. privind protecția consumatorului pentru vânzările la domiciliu și vânzările prin livrare, astfel cum a fost modificată. În cazul în care partea contractantă este un întreprinzător, relațiile juridice care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții sunt reglementate de Legea nr. 513/1991 Coll. De Codul comercial, astfel cum a fost modificat.

 1. Definiție
  1. În acești termini și condiții.
   1. Magazin online“ înseamnă un program pe calculator – o aplicație pe internet, care este disponibilă în rețeaua de internet prin intermediul adresei de internet https://www.frisbeeshop.ro/, a cărei principală funcție este afișarea, selectarea și comandarea bunurilor de către utilizatori;
   2. „Contractul de consum“ este un contract de achiziție, dacă părțile contractante sunt pe de o parte furnizorul, iar pe de cealaltă parte consumatorul;
   3. Vânzătorul“ (furnizorul) este persoana care la încheierea și executarea contractului de consum, acționează în cadrul activității sale comerciale sau de altă natură. Este un antreprenor care oferă sau vinde produse către un consumator sau furnizează servicii, sau de asemenea anteprenor care oferă cumpărătorului produse, în mod direct sau prin intermediul altor antreprenori;
   4. Consumatoruľ“ (cumpărătorul) este persoana care cumpără produse sau utilizează serviciile pentru nevoile personale sau pentru membrii familiei sale și care la încheierea și executarea contractului de consum nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau de altă natură;
   5. Cumpărătorul care nu este consumator este persoana care la încheierea și executarea contractului de achiziție acționează în cadrul activității sale comerciale sau de altă natură;
   6. Încheierea contractului de achiziție – comanda cumpărătorului reprezintă propunerea pentru încheierea contractului de achiziție. Contractul de achiziție este încheiat în momentul livrării consimțământului obligatoriu al vânzătorului cu propunerea de contract de achiziţie către cumpărător, adică confirmarea obligatorie a comenzii de către vânzător. Din acel moment, între vânzător și cumpărător apar drepturi și obligații reciproce, care sunt definite prin contractul de achiziție și acești termini și condiții. Termenii și condițiile fac parte integrantă din contractul de achiziție;
   7. Coșul de achiziţie“ înseamnă partea magazinului online care este generată automat de activarea funcțiilor corespunzătoare pentru utilizatori, în cadrul comportamentului său, în mediul de utilizare al magazinului online, în special prin adăugarea sau eliminarea bunurilor, respectiv a serviciilor / sau prin schimbarea cantității de bunuri selectate, respectiv servicii;
   8. "Codul civil" înseamnă Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil cu modificările ulterioare;
   9. Operatorul“ înseamnă societatea Frisbee Shop Europe Ltd, CUI: 239495, cu sediul în  Suite 15, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles;
   10. Date de acces“ înseamnă nume de conectare și o parolă unică, atribuite utilizatorului în baza de date a magazinului online la Înregistrare;
   11. Înregistrarea“ înseamnă înregistrarea electronică a Utilizatorului în baza de date a magazinului online prin completarea a cel puțin datelor obligatorii de înregistrare în interfața utilizatorului magazinului online, a datelor de acces și apoi salvarea lor în baza de date a magazinului online;
   12. Utilizatorul“ înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care utilizează magazinul online;
   13. Contul utilizatorului“ înseamnă parte din magazinul online care este stabilită fiecărui utilizator prin înregistrare (adică este unică pentru fiecare utilizator) și disponibilă după introducerea datelor de acces;
   14. Bunuri“ înseamnă lucrul oferit de operator spre vânzare către utilizator prin intermediul magazinului online și dacă pe lângă acestea este oferită și o licență, atunci și aceasta pentru utilizarea bunurilor;

 2. Procesul de încheiere a contractului
  1. Prin intermediul magazinului online, operatorul oferă utilizatorilor posibilitatea încheierii contractului de achiziţie. Oferta de încheiere a contractului de achiziţie din partea operatorului este afișată prin butonul "Comandă" în interfața de utilizator a magazinului online.
  2. Pentru acceptarea necondiționată a ofertei operatorului de încheiere a contractului de achiziţie conform puncului 2.1 din acești Termeni și condiții din partea utilizatorului se consideră, prin apăsarea unui click pe butonul "Comandă".
  3. Prin acceptarea necondiționată a ofertei conform punctului 2.2 a acestor Termeni și condiții este realizeată încheierea contractului de achiziţie. 
  4. Contractul este încheiat în momentul în care informația electronică despre apăsarea pe butonul "Comandă" a utilizatorului ajunge prin intermediul rețelei de internet pe server-ul unde este instalat magazinul online.
  5. Utilizatorul se obligă să completeze câmpurile de text relevante în mediul de utilizare a magazinului online cu date adevărate și complete, în special adresa de e-mail, date de identificare și eventual, adresa de livrare. Utilizatorul este conștient că operatorul va considera în mod rezonabil că datele introduse de el sunt corecte și complete și că nu este obligat sau autorizat să verifice datele introduse.
  6. Operatorul va trimite utilizatorului un email legat de încheierea contractului de achiziţie, pe adresa de email introdusă de utilizator în câmpul corespunzător din mediul de utilizare al magazinului online.
 3. Contractul de achiziţie
  1. La încheierea contractului de achiziţie vor intra în vigoare următoarele dispoziții:
   1. Utilizatorul cumpără de la operator bunurile pe care utilizatorul le-a ales în mediul de utilizare al magazinului online prin introducerea lor în coșul de cumpărături, în cantitatea pe care utilizatorul a ales-o și / sau a stabilit-o pentru produsul dat în mediul de utilizare a magazinului online, iar utilizatorul se obligă să plătească Operatorului prețul bunurilor, care este menționat la aceste bunuri în mediul de utilizare al magazinului online.
   2. Operatorul are dreptul să se retragă din contractul de achiziţie până în momentul livrării bunurilor utilizatorului, din orice motiv sau fără a da un motiv. Retragerea din contractul de achiziţie va include și acțiunea în justiție a operatorului care constă în notificarea utilizatorului că bunurile comandate de acesta nu pot fi livrate.
   3. Operatorul este îndreptățit în orice moment să solicite utilizatorului confirmarea suplimentară a comenzii și are dreptul să întârzie trimiterea bunurilor către utilizator până la primirea unei confirmări a comenzii de la utilizator.
   4. Modul de ambalare a bunurilor este determinat exclusiv de operator.
   5. Utilizatorul este obligat să plătească operatorului costurile privind ambalarea și livrarea bunurilor către utilizator, în suma indicată pentru comanda dată în mediul de utilizare al magazinului online.
   6. Utilizatorul are dreptul de a alege între opțiunile afișate utilizatorului în mediul de utilizare al magazinului online, modalitatea de plată a prețului de achiziţie pentru bunuri și eventual alte plăți în numerar către operator.
   7. În cazul în care una dintre modalitățile de plată conține informații privind costurile de efectuare a unei astfel de plăți, utilizatorul este obligat să suporte costurile pentru executarea acestei plăți, care sunt stabilite pentru plata respectivă în mediul de utilizare al magazinului online.
   8. În cazul plății fără numerar prin transfer bancar, utilizatorul este obligat să indice simbolul variabil determinat de către operator.
   9. În cazul plății fără numerar, utilizatorul este obligat să plătească prețul de achiziție la momentul creditării respectivei sume în contul bancar desemnat de operator.
   10. Operatorul are dreptul de a oferi utilizatorului o reducere a prețului de bunuri. Reducerile din prețul bunurilor pot fi combinate, cu excepția cazului în care se prevede altfel la o anumită reducere.
   11. Prețul de achiziţie al bunurilor nu include plățile, onorariile sau alte recompense pe care utilizatorul le va suporta pentru serviciile furnizate unor terțe părți în legătură cu plata prețului de achiziţie al bunurilor; aceste costuri sunt numai costurile utilizatorului.
   12. Operatorul își rezervă dreptul asupra bunurilor, care fac obiectul contractului de achiziţie, până la plata integrală a prețului de achiziţie pentru bunurile date către utilizator.
   13. Operatorul se obligă să livreze bunurile către utilizator într-un termen rezonabil de la încheierea contractului de achiziţie. Toate limitele de timp pentru livrarea bunurilor enumerate în interfața cu utilizatorul a magazinului online sunt doar orientative.
   14. Operatorul va trimite întotdeauna utilizatorului un document fiscal - o factură în formă electronică - pe adresa de email a utilizatorului trecută în comanda dată în mediul de utilizare al magazinului online.
   15. În cazul în care Operatorul furnizează Utilizatorului și bunuri cadou, atunci contractul de donație dintre Utilizator și Operator se încheie cu o condiție condiționată prin faptul că, dacă se retrage din contractul de achiziție, contractul de donație este anulat fără drept de apel împreună cu contractul de achiziție, iar utilizatorul este obligat împreună cu bunul cumpărat să returneze operatorului și bunul donat.
   16. Operatorul oferă utilizatorului o garanție pentru bunurile achiziționate, cu condiția ca perioada de garanție să fie specificată pentru bunul respectiv în mediul de utilizare a magazinului online, pe durata perioadei de garanție specificate, în timp ce astfel specificată garanția este valabilă numai pentru consumatori.
   17. Utilizatorul este îndreptățit să își exercite drepturile legate de defecțiuni la operator la adresa sediului social și / sau al operațiunii sale. În momentul în care operatorul primește bunurile revendicate de la utilizator este considerat a fi momentul aplicării reclamaţiei.
   18. Dacă, în cadrul mediului de utilizare a magazinului online, bunurile sunt declarate a fi utilizate, utilizatorul cumpără bunurile în starea utilizată, inclusiv cu defectele acestor bunuri.
   19. Riscul de pierdere, deteriorare și / sau distrugere a bunurilor care fac obiectul contractului de achiziţie va fi transferat pe utilizator, care este și consumator, în momentul preluării bunurilor de către utilizator.
   20. Riscul de pierdere, deteriorare și / sau distrugere a bunurilor care fac obiectul contractului se transferă utilizatorului care nu este consumator, în momentul preluării bunurilor de către utilizator.

 4. Contul utilizatorului
  1. Utilizatorul are dreptul de a-și creea un cont de utilizator la înregistrare.
  2. Utilizatorul este obligat să introducă datele de acces înainte de a intra în contul de utilizator.
  3. Datele de identificare a utilizatorului introduse la înregistrare vor fi considerate ca fiind date introduse la comandarea fiecărui bun, pe care utilizatorul îl va face după conectarea la contul său de utilizator.
  4. Utilizatorul nu poate să ofere terței părți datele de acces sau orice alt acces la contul de utilizator. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile de siguranță rezonabile pentru a le păstra confidențiale. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru utilizarea neautorizată a acestor date de acces sau a contului de utilizator și pentru daunele cauzate operatorului sau terților părți. În cazul pierderii, furtului sau altei încălcări a dreptului de utilizare a acestor parole, utilizatorul este obligat să notifice operatorului acest fapt fără întârzieri nejustificate. Operatorul va furniza utilizatorului date noi de acces într-un termen rezonabil.
  5. Operatorul are dreptul să modifice acești Termeni și condiții; utilizatorul va fi informat despre schimbare prin intermediul magazinului online și / sau prin adresa de email a utilizatorului introdusă în baza de date a magazinului online. Utilizatorul are dreptul de a refuza modificarea Termenilor și condițiilor în termen de 30 de zile de la prima conectare la contul de utilizator după notificarea schimbării Termenilor și condițiilor (în cazul livrării prin intermediul magazinului online) sau de la livrarea email-ului dat în căsuța poștală a utilizatorului (în cazul livrării prin email) și obligația de a rezilia acest anunț pe o perioadă de 30 de zile, în care părțile contractante sunt de acord că perioada aceasta este suficientă pentru a obține servicii similare de la un alt furnizor.

 5. Informații pentru consumator
  1. Consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de achiziţie în termen de paisprezece (14) zile de la data primirii bunului. În cazul în care obiectul contractului de achiziţie este format din mai multe bunuri diferite sau prin livrarea mai multor părți ale bunurilor, această perioadă începe să curgă de la data primirii ultimei livrări. Retragerea din contractul de achiziţie trebuie trimisă operatorului (ca și vânzătorului) în perioada specificată în acest paragraf.
  2. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de achiziţie, el este obligat să notifice în scris numărul său de cont bancar pentru rambursarea prețului de achiziţie a bunurilor, care poate fi redus dacă sunt îndeplinite motivele legale.
  3. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de achiziţie, în legătură cu bunurile deteriorate și / sau uzate, în special atunci când sunt îndepărtate denumirile originale ale bunurilor (adică etichetele, autocolantele etc.) și care revin operatorului, consumatorul este obligat să suporte operatorului costurile de readucere a bunului înapoi la starea inițială.
  4. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de achiziţie, operatorul este obligat să returneze prețul de achiziţie consumatorului fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost informat despre decizia consumatorului de a se retrage din contractul de achiziţie.
  5. Atât timp cât, în baza contractului de achiziţie, consumatorul a primit bunurile formate din lucruri mobile, acesta este obligat să le returneze operatorului fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contractul de achiziţie, să le transmită la adresa sau la sediul social al operatorului. Perioada se consideră a fi respectată chiar dacă lucrurile mobile sunt trimise operatorului în ultima zi a perioadei menționate mai sus.
  6. Consumatorul este răspunzător față de Operator pentru o reducere a valorii bunurilor datorită manipulării bunurilor într-un mod diferit, decât cel care este necesar pentru a se familiariza cu natura și proprietățile bunurilor, inclusiv cu funcționalitatea acestora.
  7. Operatorul utilizează posibilitatea de soluționare extrajudiciară a reclamațiilor consumatorilor. În cazul unei plângeri, consumatorii pot contacta gratuit personalul operatorului prin intermediul adresei de email [email protected].

 6. Procedura de reclamație
  1. Operatorul este responsabil față de consumator prin faptul că bunurile atunci când sunt preluate nu prezintă defecte. Aceasta nu este valabil atunci când în obiectul contractului de achiziție este specificat că bunurile au defecte, pe care Operatorul este obligat să le  notifice consumatorului dacă îl cunoaște sau luând în considerare circumstanțele, ar fi trebuit să îi fie cunoscute.
  2. În cazul în care bunurile conțin defecte, consumatorul are dreptul să solicite livrarea unui bun nou fără defecte, cu excepția cazului în care natura defectului este inadecvată sau dacă defectul a făcut parte din obiectul contractului de achiziție, pe care operatorul este obligat să îl notifice consumatorului dacă îl cunoaște sau luând în considerare circumstanțele, ar fi trebuit să îi fie cunoscute. Dacă defectul se referă numai la o componentă a bunului, consumatorul poate solicita înlocuirea componentei afectate; dacă acest lucru nu este posibil, are dreptul să se retragă din contractul de achiziție.
  3. Dreptul de livrare a unui bun nou sau înlocuirea componentei afectate are consumatorul și în cazul în care componenta defectă poate fi îndepărtată, dar nu poate utiliza bunul în mod corespunzător din cauza apariției defectului după reparație sau apariția mai multor defecte. În acest caz, consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de achiziție.
  4. În cazul în care consumatorul nu se retrage din contractul de achiziție sau nu își exercită dreptul de a i se livra un bun nou fără defecte, sau de a i se înlocui partea defectă sau de a repara bunul, acesta poate solicita o reducere rezonabilă a prețului bunului. Consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului bunurilor, și atunci când operatorul nu este în măsură să-i furnizeze un bun nou fără defect, să-l înlocuiască sau să repare bunul, precum și atunci când Operatorul nu reușește să remedieze situația într-un termen rezonabil sau dacă remedierea ar provoca consumatorului o mare dificultate.
  5. Dreptul din bunul defect nu aparține consumatorului, atâta timp cât acesta înainte de preluare a bunului a știut că bunul are defect, sau atâta timp cât consumatorul a provocat defectul singur.
  6. Răspunderea operatorului pentru defectele bunurilor nu se referă la uzura bunurilor provocate de utilizarea normală, la bunuri vândute la un preț redus de achiziție pentru defect, la care prețul de achiziție redus a fost stabilit, la bunuri utilizate pentru defectul care corespunde gradului de utilizare sau uzură pe care bunurile au avut-o la preluarea de la consumator sau dacă acest lucru reiese din natura bunurilor.
  7. Dacă este furnizată o garanție pentru bunuri, consumatorul are dreptul de a-și aplica răspunderea pentru bunul defect în perioada de garanție.
  8. La cererea consumatorului, Operatorul este obligat să furnizeze consumatorului un certificat de garanție. Dacă natura bunurilor permite acest lucru, este suficient să se elibereze consumatorului, în locul certificatului de garanție, o dovadă de achiziționare a bunurilor care conține informațiile incluse într-un certificat de garanție.
  9. În cazul în care consumatorul își folosește dreptul de a înlătura defectul din bunuri prin repararea acestora, la bunurile pentru care un antreprenor este diferit de Operatorul al cărui sediu sau loc de desfășurare a activității se află în aceeași locație ca a Operatorului sau mai aproape de locația consumatorului, consumatorul își va exercita dreptul la o reparație în garanție la acest antreprenor.
  10. Reclamația bunurilor, inclusiv înlăturarea defectelor la bunuri, trebuie să fie făcută fără întârziere, nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii reclamației, cu excepția cazului în care Operatorul este de acord cu consumatorul pentru o perioadă mai lungă. La expirarea acestei perioade, consumatorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi vorba despre o încălcare semnificativă a contractului.
  11. Termenul limită pentru soluționarea unei reclamații nu începe în cazul în care Operatorul nu a primit de la consumator toate documentele necesare pentru soluționarea cererii, și asta până când acesta va deține toate documentele necesare.
  12. Operatorul sau entitatea desemnată de acesta, după rezolvarea adecvată a reclamației, invită consumatorul să își preia bunul reparat.
  13. Dreptul la exercitarea dreptului de defecte la bunuri încetează să mai existe în cazul instalării necorespunzătoare sau al punerii necorespunzătoare a bunurilor în funcțiune, precum și în cazul manipulării necorespunzătoare, și mai ales atunci când utilizați bunurile în condiții care nu se potrivesc cu parametrii specificați în documentația bunurilor.

 7. Soluționarea alternativă a litigiilor
  1. Clientul-Consumatorul - are dreptul să îl contacteze pe operator - vânzător cu o cerere de remediere prin email la [email protected] dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul a tratat reclamaţia sa, sau consideră că vânzătorul i-a încălcat drepturile. În cazul în care vânzătorul răspunde acestei solicitări prin refuz sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la expedierii, consumatorul are dreptul de a iniția o soluționare alternativă a litigiilor în cadrul entității SAL (denumită în continuare entitate SAL) conform Legii nr. 391/2015 Coll. Entitățile SAL sunt autoritățile și entitățile juridice autorizate conform art. 3 din Legea nr. 391/2015 Coll. Consumatorul poate depune petiția conform art. 12 din Legea nr. 391/2015 Coll.
  2. De asemenea, consumatorul poate depune plângere și prin Platforma de soluționare alternativă a litigiilor SAL, care este disponibilă online, la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Rezolvarea alternativă a litigiilor poate fi utilizată numai de către consumator - o persoană fizică, care la încheierea și executarea unui contract de consum, nu acționează în cadrul activității, locului de muncă sau a ocupației sale. Rezolvarea alternativă a litigiilor se referă numai la disputa dintre consumator și vânzător, care rezultă dintr-un contract de consum sau are legătură cu un contract de consum. Rezolvarea alternativă a litigiilor se aplică numai contractelor la distanță. Rezolvarea alternativă a litigiilor nu se referă la litigii în care valoarea litigiului nu depășește 20 EUR. Entitatea SAL poate solicita de la consumator să plătească o taxă pentru inițierea rezolvării alternative a litigiului până la maximum 5 EUR cu TVA.

 8. Protecția datelor cu caracter personal
  1. La prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul respectă Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.4.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin care se abrogă Directiva 95/46/ES (în continuare doar „GDPR“) și Legea nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal și completarea și modificarea anumitor legi.
  2. Informații detaliate despre cum colectăm, procesăm și protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților noștri în utilizarea serviciilor noastre sunt reglementate de politica noastră de confidențialitate.

 9. Cookies

  Operatorul informează utilizatorul că procesează cookie-urile utilizatorului, inclusiv cookie-urile permanente, iar utilizatorul prin aceasta aprobă acest lucru.

  Consimțământul prevăzut la paragraful precedent se acordă pentru o perioadă de 1 an/ani.

  Operatorul procesează fișierele cookies ale utilizatorului pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a utiliza funcțiile social media și analiza vizitatorilor. Operator are informații despre modul în care utilizatorul utilizează magazinul online, distribuie partenerilor săi din social media, publicitate și analiză.

 10. Utilizarea magazinului online
  1. Operatorul acordă utilizatorului o licență neexclusivă pentru a utiliza magazinul online în modul prevăzut de acești Termeni și condiții.
  2. Operatorul are dreptul de a schimba magazinul online, adică soluția tehnică și / sau interfața utilizatorului.
  3. Operatorul are dreptul să limiteze sau să întrerupă funcționalitatea magazinului online sau accesul la el pentru o perioadă nedeterminată pe baza motivului de întreținere sau reparare a magazinului online.
  4. Utilizatorul este obligat să respecte reglementările legale valabile și efeciente ale Republicii Slovace și ale Comunității Europene atunci când utilizează magazinul online. Utilizatorul este obligat să compenseze orice daună care ar putea fi cauzată de încălcarea obligației utilizatorului față de operator sau de o altă terță parte.
  5. În cazul încălcării acestor Termeni și condiții sau a contractului de achiziţie sau a reglementărilor legale aplicabile și eficiente, operatorul are dreptul de a anula contul de utilizator.

 11. Declarațiile operatorului
  1. Operatorul declară că înregistrările de date din magazinul online precum sistemul electronic sunt fiabile, sunt efectuate sistematic și sunt protejate împotriva modificărilor.
  2. Din cauza unei erori tehnice în magazinul online, poate apăra afișat prețul de achiziție al bunurilor, a cărui sumă nu corespunde prețului inițial al acestor bunuri de pe piață; în acest caz, Operatorul nu este obligat să livreze bunurile la prețul de achiziție afișat, îl va contacta pe utilizator și îl va informa cu privire la prețul real de achiziție iar utilizatorul are dreptul să decidă dacă va accepta bunurile pentru prețul real de achiziție și dacă nu acceptă, atunci contractul de achiziție este anulat de la început.
  3. Utilizatorul recunoaște faptul că fotografiile de la bunurile din magazinul online pot fi ilustrate sau pot provoca o impresie înșelătoare ca rezultat al transferului lor pentru a fi afișate în mijloacele tehnice ale Utilizatorului, de aceea Utilizatorul este întotdeauna obligat să se familiarizeze cu descrierea completă a bunurilor și să contacteze operatorul în caz de îndoială.
  4. Detaliile de contact ale operatorului pentru comunicarea cu utilizatorul sunt specificate în interfața de utilizator a magazinului online în secțiunea Despre noi.
  5. Dreptul de retragere din contractul de achiziție

 12. Cumpărătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare fără să prezinte niciun motiv în conformitate cu art. 7 și următoarele, Legea nr. 102/2014 Z.z. privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță") în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, repectiv de la data încheierii contractului de prestare servicii sau a contractului de furnizare de conținut electronic care nu a fost livrat pe un suport fizic, în cazul în care vânzătorul a îndeplinit în timp util și în mod corespunzător obligațiile de informare prevăzute în art. 3 a Legii privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță. Perioada de retragere din contractul de achiziţie fără a da vreun motiv este prelungită de către vânzător la 99 de zile.
  1. Cumpărătorul are dreptul să despacheteze bunurile în această perioadă și să le încerce într-o manieră similară cumpărării obișnuite într-un magazin de "piatră" clasic, și asta în măsura în care este necesar pentru a descoperii defectele, proprietățile și funcționalitatea bunului.
  2. Cumpărătorul este obligat să returneze bunurile vânzătorului sau persoanei împuternicite de către vânzător pentru a prelua bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul propune să preia bunurile personal sau printr-o persoană autorizată de acesta. Perioada menționată în prima teză se consideră a fi menținută dacă bunurile au fost predate la transport nu mai târziu de ultima zi a acelei perioade.
  3. Nu este posibilă retragerea din contract la bunurile închise într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat a fi returnat din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și al cărui ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare.
  4. Dacă cumpărătorul a preluat deja bunurile comandate, este obligat să le returneze în pachetul original nedeteriorat. Dacă cumpărătorul returnează bunurile comandate deteriorate, consumate parțial sau într-o stare care nu corespunde condiției în care a fost trimisă de către vânzător, recunoaște că vânzătorul este îndreptățit să ceară despăgubiri și să dovedească defectul cauzat, să plătească din suma care a fost plătită de cumpărător la comandarea bunului.
  5. Cumpărătorul de asemenea este obligat să precizeze în retragerea din contract date de contact și numărul de cont unde îi va fi plătită suma pentru bunurile comandate de la vânzător. Vânzătorul este obligat, fără întârzieri nejustificate, să restituie cumpărătorului toate plățile primite de la acesta în baza contractului sau în legătură cu contractul, în termen de 14 zile de la data livrării notificării de retragere. Vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului aceste plăți, înainte ca bunurile să fie livrate sau până când cumpărătorul nu dovedește că bunurile au fost returnate vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează că își va prelua personal bunurile sau prin intermediul unei alte persoane autorizate de acesta.
  6. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de achiziţie, aceasta va fi anulată de la bun început, precum și orice alt contract auxiliar care are legătură cu contractul de achiziţie de la care cumpărătorul s-a retras. Din partea cumpărătorului nu pot fi solicitate costuri suplimentare sau alte plăți în legătură cu anularea unui contract auxiliar, cu excepția plății costurilor și a plăților menționate în conformitate cinu dispozițiile  art. 9 alin. 3, și dispozițiile din art. 10 alin. 3 și 5 din Legea privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță și prețurile unui serviciu, în cazul în care obiectul contractului este furnizarea de servicii și serviciul este în întregime furnizat.
  7. Cumpărătorul suportă costul de returnare a bunurilor către vânzător sau către persoana autorizată de acesta pentru a prelua bunurile. Aceasta nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte singur sau dacă nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în art. 3 alin. 1 lit. i) din Legea privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță.
  8. Cumpărătorul este răspunzător doar pentru diminuarea valorii bunurilor rezultate din manipularea bunurilor, ceea ce depășește tratamentul necesar pentru a determina proprietățile și funcționalitatea acestora. Consumatorul nu va fi răspunzător pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care vânzătorul nu a respectat obligația de informare a consumatorului de a se retrage din Contract in conformitate cu art. 3 alin. 1 lit. h) dim Legea privind protecția consumatorilor în cadrul vânzărilor la distanță.
  9. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract și livrează bunuri către Vânzător, care au fost folosite, deteriorate sau incomplete, Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului valoarea cu care a fost redusă valoarea reală a produsului în conformitate cu dispozițiile art. 457 din Codul civil în cuantumul real și costurile suportate de către Vânzător în legătură cu repararea bunurilor și restabilirea lor, calculată în conformitate cu lista de prețuri pentru servicii (după) în perioada de garanție a bunurilor. În conformitate cu aceste reclamații și termenii de afaceri, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului o despăgubire în valoare care nu depășește diferența dintre prețul de achiziție a bunurilor și valoarea bunurilor la momentul retragerii din Contractul de achiziție.
  10. În conformitate cu dispozițiile din art.7 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorului în cadrul vânzărilor la distanță, Cumpărătorul nu se poate retrage din contract al cărui obiect este:

   • vânzarea de bunuri la cerințele specifice ale consumatorului, bunurile destinate măsurării sau bunurile destinate în mod specific unui consumator,
   • vânzarea de bunuri închise în ambalaje protectoare care nu sunt adecvate pentru a fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și a căror ambalaj de protecție a fost rupt la livrare,
   • vânzarea de înregistrări sonore, înregistrări video, înregistrări audio-video, cărți sau software de calculator vândute în ambalaje protectoare, în cazul în care consumatorul a despachetat ambalajul
   • furnizare de conținut electronic, altul decât pe un suport material, în cazul în care prestarea sa a fost inițiată cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost avertizat în mod corespunzător de faptul că, exprimând acest consimțământ își va pierde dreptul de retragere din contract.
   • vânzarea de bunuri după încheierea contractului și preluarea bunurului de la vânzător a fost asamblat, pliat sau utilizat într-un mod necorespunzător de către cumpărător, care nu poate fi adus la starea originală de către vânzător fără a depune un efort sporit și costuri suplimentare de exp. mobilierul demontat și pliat etc.

 13. Dispoziții finale
  1. Pentru relațiile care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții și condițiile de reclamație fac obiectul dispozițiilor relevante din Codul civil, Legea nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic și modificarea și completarea Legii nr. 128/2002 Coll. privind controlul de stat al pieței interne legate de protecția consumatorului și despre modificările și completările aduse anumitor legi, prin Legea nr. 284/2002 Coll. cu modificările și completările ulterioare, și a legii nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorului în cadrul vânzărilor la distanță.
  2. Autoritatea de supraveghere este Inspectoratul de Comerț din Slovacia.
  3. Consumatorul are posibilitatea să recurgă la o autoritate alternativă de soluționare a litigiilor în materie de consum, care (deși nu are caracter obligatoriu) are dreptul să evalueze orice litigii între consumator în calitate de client al magazinului online și un operator al magazin online.
  4. Acești Termeni și condiții de reclamație intră în vigoare către cumpărător prin încheierea unui contract de achiziţie.

 14. Legea aplicabilă
  1. Acești Termeni și condiții, precum și contractul de achiziţie, sunt guvernate de legile Republicii Slovace.

 15. Valabilitate
  1. Acești Termeni și condiții sunt valabile din 17 mai 2019.