Politica de confidențialitate

Articolul I.

Dispoziții introductive

Administratorul companiei este UrbanGuru s.r.l., Tr. SNP 10, 040 11 Košice, Slovacia

Detaliile de contact ale administratorului sunt [email protected]

Administratorul este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (mai departe GDPR)

Administratorul a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Administratorul nu specifică persoana responsabilă.

Administratorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale.

 „Datele cu caracter personal“ înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (mai departe Persoana vizată ); persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator precum numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau o referire la unul sau mai multe elemente specifice fizic, fiziologic, genetic, mental , identitatea economică, culturală sau socială a acelui individ.

În calitate de vizitator sau client al site-ului nostru, vă procesăm datele personale pe care ni le-ați furnizat ca „Persoana vizată“, în condițiile stabilite în această politică de confidențialitate.

 

Articolul II.

Scopurile procesării, bazele juridice ale procesării, categoriile de persoane în cauză, perioada de păstrare DP, beneficiarii DP

Datele personale pentru procesarea comenzii

Scopul prelucrării datelor personale ale clienților este de a vă rezolva comanda și de a vă exercita drepturile și obligațiile care decurg din relația contractuală dintre dvs. ca persoană în cauză și noi ca administrator.

La crearea comenzii, sunt solicitate datele personale necesare pentru emiterea unui document fiscal și pentru creare unei comenzi de succes.

Furnizarea de date cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către administrator.

La prelucrarea comenzii, baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6,alin.1 litera (b) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului (contract de cumpărare) și, de asemenea, conform Legii nr. 18/2018 din lege privind protecția datelor cu caracter personal § 13 alin. 1 litera c) prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară conform unui regulament individual (Legea nr. 222/2004 privind taxa pe valoarea adăugată), care reglementează și perioada de păstrare a acestor date cu caracter personal.

Destinatarii acestor date personale sunt compania de curierat cu care avem un contract de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Datele personale în scopuri de marketing

În scop informativ, despre ofertele și noutățile noastre (informații de marketing), vom procesa adresele dvs. de e-mail pe temeiul juridic al Articolului 6, art.1. litera a) GDPR - Persoana vizată a dat consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru cel puțin un scop specific. Aceste date cu caracter personal vom procesa până când vă retrageți consimțământul. Destinatarii acestor date cu caracter personal nu sunt părți terțe.

Cookies

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site și pentru cumpărături mai comfortabile, stocăm uneori pe dispozitivul dvs. o cantitate mică de date, așa numite cookies. Aceasta este o practică curentă a majorității marilor site-urilor de pe internet. Fișierele cookie puteți controla sau șterge în cadrul setărilor browserului dvs. web. Destinatarii acestor fișiere sunt Google și Facebook (https://policies.google.com/technologies/partner-siteshttps://www.facebook.com/privacy/explanation ).

 

Articolul III.

Drepturile persoanei în cauză

Drepturile persoanei în cauză sunt definite în capitolul 3 al GDPR.

Este vorba despre dreptul de a solicita administratorului accesul la datele cu caracter personal referitoare la Persoana vizată, dreptul de a le rectifica, șterge sau restrânge prelucrarea sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și drepturile de portabilitate a datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere (Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale România, Str. Eforie nr.3-5, sect. 5, Bucureşti, Telefon: +4021.206.09.01; +4021/3037080, E-mail: [email protected] )

Dacă datele cu caracter personal sunt procesate prin consimțământ scris, Persoana vizată are dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.

Informațiile privind confidențialitatea, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană în cauză, vă rugăm să ne contactați la datele de contact specificate în dispoziții introductive

Manualul cetățenilor privind protecția datelor în UE poate fi găsit pe următoare adresă de internet

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_RON.pdf

 

Formular pentru exercitarea drepturilor a persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal îl puteți descărca AICI.